Sertifikalama

Malın mümkün sertifikalanması birkaç basamakla tamamlanır: Kontakt kurulunca önce bir telefon görüşmesi yapılır. Bu görüşmede, sertifika alabilmek için gerekli şartlar ve yapılması öngörülenler üzerinde görüşülür.

Sonra size, mamulunuz hakkında bir soru listesi, ya elektronik posta veya fax’la gönderilir.

Sertfikalama, malına göre, yazılı olarak m-haditec GmbH firması tarafından sipariş veren firmaya sunulur. Sipariş veren firma, orijinal Sertifikayı beş nüshası ve bir de sertifika Logosunun dicital versiyonunu, kullanabimeleri için alıcılara gönderebilir.

Arzu edilirse sertfikalı Firma İnternetportalda müslüman firmalara tanıtılır. Sertifika, bir sene veya mamulün terkibinde herhangibir değişiklik yapılmadığı müddetçe geçerlidir.

Kooperationen